הנפקה פרטיתסייבל השקעות משמשת כיועצת ההנפקה בהנפקות פרטיות הן לחברות פרטיות והן בהנפקות פרטיות לחברות ציבוריות שנסחרות בבורסת תל אביב. ללווי הנפקה פרטית, נדרש מהיועץ ניסיון ומיומנות והיכרות עם הרגולציה כדי לדעת כיצד ניתן לחשוף את הניצעים למידע מבלי לגרום להם יתרון על שאר הציבור. היתרונות של הנפקה פרטית על הנפקות אחרות הם בחיסכון בעלויות, מיקוד הגיוס, מינימום חשיפה ומזעור ההשפעה השלילית על שווי החברה במהלך הגיוס ועוד.
במסגרת הייעוץ להנפקה הפרטית, סייבל לוקחת חלק פעיל בבניית מתווה הגיוס, הצגת החברה בפני המשקיעים, ליווי המו"מ על תנאי ההשקעה, ליווי בעריכת הסכמי ההשקעה עד שלב ה-closing . 
במסגרת ההנפקות הפרטיות, סייבל מצרפת את חברת השקעות שבבעלותה בשם Inspiration Investments, אשר מונה את מיטב המשקיעים הפרטיים אשר מהווים את בסיס ההון של החברה.