Inspiration Investments

קרן Inspiration Investments, הינה קרן השקעות פרטית (Private Equity Fund) אשר הוקמה בשנת 2011 והינה בבעלותה המלאה וניהולה של סייבל השקעות. הקרן מתמחה בהשקעות בחברות צמיחה פרטיות ישראליות ((Early Stage הפועלות בתחומי הייטק ותעשייה כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, פיננסיים, אינטרנט ועוד. היקף הנכסים המנוהלים תחת הקרן הינו כ-35 מיליון דולר אשר הושקעו במהלך השנים במעל ל-7 חברות שונות. לאורך תקופת פעילותה הניבה הקרן מספר אקזיטים יפים למשקיעיה .החברות הבולטות בהן השקיעה הקרן לאורך פעילותה הנן סולידקם, מנגו דיאספי, גלובל נטוורקס, טלרד קונג'י, ספונסר, טומין ת.ג.ע.ועוד...