קשרי משקיעיםסייבל השקעות מעניקה שירותי קשרי משקיעים למגוון רחב של חברות ציבוריות הפועלות בתחומים שונים כגון: תקשורת, ביומד, אינטרנט, היי טק, שירותים, גז ונפט, נדלן ועוד. השירותים כוללים בניית אסטרטגיה בשוק ההון ומעקב אחר יישומה, גיבוש מסרים מרכזיים והעברתם לקבלי היעד השונים ולצרכי החברה, חיזוק הקשר עם בעלי מניות קיימים, מיצוב החברה בשוק ההון, הגדלת הסחירות בנייר, הגברת השקיפות מול משקיעים, בניית ועריכת חומרים אינפורמטיביים לשוק ההון, סיוע בהתוויית אסטרטגיה תקשורתית, סיוע בהתנהלות מול גופי הרגולציה בשוק ההון, יצירת פגישות מול גופי השקעות מוסדיים ופרטיים, עריכת כנסים ומשקיעים ועוד.


סייבל השקעות בונה תוכנית עבודה פרטנית עבור כל חברה אותה היא מלווה בהתאם לצרכיה ולשלבי פעילותה ומשמשת כיועצת החברה באופן שוטף בכל ההיבטים הקשורים לפעילותה בשוק ההון.


לסייבל השקעות הכרות מעמיקה ורבת שנים עם משקיעים על מגוון סוגיהם בשוק ההון כגון: חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, חברות לניהול תיקי השקעות, אנליסטים, משקיעי נוסטרו, משקיעים פרטיים וכן היא משמשת כגורם חיצוני, המטפל מחזק ומשמר את הקשר שבין החברה לבין קהילת המשקיעים בשוק ההון.