מיזוגים ורכישות

סייבל השקעות פועלת בתחום המיזוגים ורכישות במסגרת המעורבות העמוקה שלה בתכנון אסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות של החברות אותן היא מלווה.

תהלכי המיזוגים והרכישות רווים בעליות ומורדות הן בהיבטים העסקיים, אינטרסים מנוגדים שצריכים להפוך לאינטרס משותף ובעיקר אמוציות בין אישיות. לסייבל השקעות יש ניסיון מוכח בגישור הפערים ע"י בניית מתווה על עיקרון ההדדיות באופן מקצועי ומהימן ביותר.

מגוון השירותים שסייבל השקעות מספקת יחד עם הפורטפוליו השקעות הרחב שלה, מאפשרים לה להכיר היטב את השחקנים הדומיננטיים בשווקים בהן פועלות החברות אותן היא מלווה ובכך לנצל הזדמנויות של מיזוגים ורכישות.

סייבל השקעות | מיזוגים ורכישות