הנפקה ציבוריתסייבל השקעות משמשת כחתם ההנפקה בהנפקות ציבוריות לחברות הנסחרות בבורסה בתל אביב ומפיצה ברישיון הרשות לניירות ערך תחת חברת בת שבבעלותה בשם סייבל שוקי הון בע"מ. ההנפקות הציבוריות מתחלקות לשני סוגים עיקריים: הנפקות ראשוניות (IPO) והנפקות משניות (secondary) המוצעות ע"י הצעת מדף. בשני סוגי ההנפקות לסייבל יש ניסיון מוכח ובכל שנה היא שותפה ויועצת בגיוסים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. 
במסגרת הייעוץ להנפקה סייבל בונה יחד עם החברה את אסטרטגית הגיוס, מיפוי המשקיעים הרלוונטיים, עריכת חומרים אינפורמטיביים, הכנת מנהלי החברה לשלב ה Road Show, השתתפות במצגות וקבלת היזון חוזר מהגופים ובסופו לקיחת חלק פעיל במבנה ההצעה למשקיעים.