ברוקראג'סייבל משמשת כבנקאית להשקעות לגופים בשוק ההון סיכון, גופים פרטיים, מוסדות רפואיים ומוסדות אקדמיים ובונה עבורם
Exit strategy  להחזקות הסחירות שבבעלותם, לרבות מיפוי ואיתור הרוכשים וליווי כל תהליך המכירה.

סייבל מכירה היטב את הצרכים של השוק, הביקושים לני"ע מסוימים בארץ ובחו"ל ע"י הגופים המוסדיים והפרטיים ובכך לייצר Match  בינם ובין החזקות הפורטפוליו של לקוחותיה ולהשלים עסקאות WIN WIN לשני הצדדים.

לאורך השנים סייבל בנתה מתודולוגיות עבודה ייחודיות יחד עם מערכת מסונפת של קשרים הדוקים, המאפשרים לה למקסם את ערך מימוש ההחזקות של לקוחותיה.